جستجو

دراین صفحه دربارهء پناه جویی درفنلند معلومات بیشتر را دریافت کرده میتوانید.

������������ ������������

پیوستن به فامیل تقریباً همواره مشروط به داشتن درآمد پایدار است

اعطای ویزه ء اقامه به فامیل شما معمولاً بخاطر آن است که شما از درآمد کافی برای تامین مخارج فامیل خود در فنلند برخوردار باشید.

Read more

دادن تقاضا ویزه ء اقامه بر بنیاد پیوندهای فامیلی به صورت اونلاین ممکن است

اعطای ویزهء اقامه معمولاً به فامیل شما بخاطر آنست که شما از درآمد کافی برای تامین مخارج فامیل خود درفنلند برخوردار باشید.

Read more

حق پناهجوی خورد سال برای خواستن فامیلش به فنلند

پناهجویان که بدون سرپرست، زیرسن 18 سال داخل فنلند میشوند، تحت حمایت خاص قرار میگیرند. درصورت لزوم معاینه سن صورت میگیرد.

Read more

اطفالیکه بدون سرپرست وارد فنلند می‌شوند، به عنوان پناهجو در وضعیت خاص قرار دارند

پناهجویان که بدون سرپرست، زیرسن 18 سال داخل فنلند میشوند، تحت حمایت خاص قرار میگیرند. درصورت لزوم معاینه سن صورت میگیرد.

Read more

پناهندگی در فنلند–این صفحه انترنتی، معلومات در مورد فنلند را در اختیار پناهجویان قرار می دهد

پناهندگی در فنلند – این ویب سایت، بشمول یک مجموعه از معلومات، در مورد فنلند و طرز پناهندگی در این کشور است. این
ویب سایت به لسان های انگلیسی، عربی، دری و سومالیایی در دسترس است.

Read more

چطور در فنلند پناهندگی دریافت کنیم؟

در صورتی که دلیل قانع کننده برای ترس از آزار و اذیت در کشور مادری خود یا کشوری که در آنجا اقامه دائم دارید، داشته باشید، می توانید در فنلند درخواست پناهندگی دهید.

Read more

درفنلند تصمیم پناهندگی همیشه براساس مورد تا مورد صورت میگیرد

هر یک از تقاضاهای پناهندگی، به قسم انفرادی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در ارزیابی دوسیه شما، اسناد ارائه شده، دلایل فردی و معلومات که خدمات مهاجرت کسب کرده است، در نظر گرفته می شوند.

Read more

چه کسانی واجد شرایط پناهندگی نیستند؟

یک مجموعه معیار سخت گیرانه برای دریافت پناهندگی وجود دارد. امکان اعطای پناهندگی به دلیل فقر وجود ندارد. موقعیت اجتماعی پایین یا نداشتن وظیفه هم، دلیلی برای اعطای پناهندگی به حساب نمی آیند.

Read more

فنلند با مقررات سایرکشورهای آروپایی متعهد است

شرایط مشخص شده در قانون اتباع بیگانه، برای اعطای پناهندگی، مشابه شرایط هستند که در کنوانسیون جینوا در مورد پناهندگان آمده است، که فنلند و سایر کشورهای اتحادیه اروپا دراجرای آن متعهد هستیم.

Read more

یکجا شدن فامیل تنها برای فامیل نزدیک امکان دارد

اعضای فامیل شما تنها براساس روابط فامیلی درصورتی درخواست ویزهء اقامه را داده میتوانند که درخواست پناهندگی شما تایید شده باشد.

Read more

Language not available For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

برگشت به بالا