جستجو

دراین صفحه دربارهء پناه جویی درفنلند معلومات بیشتر را دریافت کرده میتوانید.

family

Godax returned to Mogadishu and runs now a waste management company

Godax used to be a basketball coach and live in a small town of Lohja in Finland, northern part of Europe. Some years ago he decided to move back to Mogadishu, which he left behind because of the civil war. “In Finland I thought, what a wonderful, small and clean town Lohja is. I decided to make Mogadishu as clean as Lohja is.” In Somalia he established a waste management company and hires around 300 employees. معلومات بیشتر

Leila left Finland to start her own business in Somalia

Leila came from Somalia to Finland as a refugee in the 90’s. Couple of years ago she decided to move back to her birth country and established a solar panel company. Now she employs around 30 youngsters. “I came back to Somalia, because I thought this is a successful business, but creating jobs for young people is also important, ” Leila says. Her solar panel system helps farmers to pump water from the wells and to irrigate the farmland. معلومات بیشتر

To leave or not to leave?

To leave or not to leave? Documentary about people who decided to return from Europe back to Iraq. معلومات بیشتر

«در فنلند مردان نیز پمپرس اطفال را تبدیل می‌کنند»

فنلند کشوری است که موفقیت و سبک زندگی آن مبتنی بر برابری است. معمولاً زنان نیز مانند مردان کار می‌کنند و مردان در انجام دادن کارهای خانه مشارکت می‌کنند. معلومات بیشتر

«همسایگان متفاوت هستند»

شناخت مردم فنلند ممکن است سخت باشد و روابط شخصی در این کشور بیشتر به کُندی برقرار می‌شود. با این که مردم فنلند درون گرا هستند ولی همواره به تعهدات خود عمل می‌کنند. معلومات بیشتر

در یک کشور با نرخ های قیمت، شخص با درآمد می‌تواند زندگی خود را اداره کند

فنلند کشور مرفه و پاکی است که اصل برابری در آن رعایت می‌شود. یکی از دلایل رفاه آن است که همه باید مالیه بپردازند و با کار کردن خود رفاه جامعه را تضمین کنند. معلومات بیشتر

فنلند کشوری زیبا و سرد است.

فنلند زمستان تاریک و برفی داشته و روزهای آن کوتاه است. در مقابل، تابستان این کشور زیباست و شما در نیمه شب می‌توانید زیر نور طبیعی روزنامه بخوانید. معلومات بیشتر

کلید زندگی در فنلند، آشنایی به لسان است.

آموزش لسان فنلندی ممکن است در ابتدا مشکل باشد، ولی غیرممکن نیست. آشنایی بیشتر به این لسان بهترین راه برای دریافت وظیفه و دوست در فنلند می باشد. معلومات بیشتر

فنلند مسئولیت پناهجویان و پناهندگان را می پذیرد

فنلند با پذیرش پناهندگان و پناهجویان از طریق انتقال و جابجایی های داخلی در اتحادیه آروپا فشار مهاجرت در جنوب آروپا و ترکیه را کاهش میدهد. بناءً فنلند به عنوان عضوی از اتحادیه آروپا مسئولیت پناهجویان و پناهندگان را می پذیرد و با کشورهای دیگر اعلام همبستگی می کند. معلومات بیشتر

معاشی که در فنلند پرداخت می‌شود، چه مواردی را پوشش می‌دهد؟

اگرپناهجو نتواند زندگی خود را تامین کند، کمک هزینه دریافت میکند. یعنی کمک هزینه برای تامین ضرورت های ابتدایی درجریان رسیدگی به درخواست پناهندگی درنظرگرفته شده است. معلومات بیشتر

پیوستن به فامیل تقریباً همواره مشروط به داشتن درآمد پایدار است

اعطای ویزه ء اقامه به فامیل شما معمولاً بخاطر آن است که شما از درآمد کافی برای تامین مخارج فامیل خود در فنلند برخوردار باشید. معلومات بیشتر

دادن تقاضا ویزه ء اقامه بر بنیاد پیوندهای فامیلی به صورت اونلاین ممکن است

اعطای ویزهء اقامه معمولاً به فامیل شما بخاطر آنست که شما از درآمد کافی برای تامین مخارج فامیل خود درفنلند برخوردار باشید. معلومات بیشتر

حق پناهجوی خورد سال برای خواستن فامیلش به فنلند

پناهجویان که بدون سرپرست، زیرسن 18 سال داخل فنلند میشوند، تحت حمایت خاص قرار میگیرند. درصورت لزوم معاینه سن صورت میگیرد. معلومات بیشتر

اطفالیکه بدون سرپرست وارد فنلند می‌شوند، به عنوان پناهجو در وضعیت خاص قرار دارند

پناهجویان که بدون سرپرست، زیرسن 18 سال داخل فنلند میشوند، تحت حمایت خاص قرار میگیرند. درصورت لزوم معاینه سن صورت میگیرد. معلومات بیشتر

پناهندگی در فنلند–این صفحه انترنتی، معلومات در مورد فنلند را در اختیار پناهجویان قرار می دهد

پناهندگی در فنلند – این ویب سایت، بشمول یک مجموعه از معلومات، در مورد فنلند و طرز پناهندگی در این کشور است. این ویب سایت به لسان های انگلیسی، عربی، دری و سومالیایی در دسترس است. معلومات بیشتر

چطور در فنلند پناهندگی دریافت کنیم؟

در صورتی که دلیل قانع کننده برای ترس از آزار و اذیت در کشور مادری خود یا کشوری که در آنجا اقامه دائم دارید، داشته باشید، می توانید در فنلند درخواست پناهندگی دهید. معلومات بیشتر

درفنلند تصمیم پناهندگی همیشه براساس مورد تا مورد صورت میگیرد

هر یک از تقاضاهای پناهندگی، به قسم انفرادی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در ارزیابی دوسیه شما، اسناد ارائه شده، دلایل فردی و معلومات که خدمات مهاجرت کسب کرده است، در نظر گرفته می شوند. معلومات بیشتر

چه کسانی واجد شرایط پناهندگی نیستند؟

یک مجموعه معیار سخت گیرانه برای دریافت پناهندگی وجود دارد. امکان اعطای پناهندگی به دلیل فقر وجود ندارد. موقعیت اجتماعی پایین یا نداشتن وظیفه هم، دلیلی برای اعطای پناهندگی به حساب نمی آیند. معلومات بیشتر

فنلند با مقررات سایرکشورهای آروپایی متعهد است

شرایط مشخص شده در قانون اتباع بیگانه، برای اعطای پناهندگی، مشابه شرایط هستند که در کنوانسیون جینوا در مورد پناهندگان آمده است، که فنلند و سایر کشورهای اتحادیه اروپا دراجرای آن متعهد هستیم. معلومات بیشتر

یکجا شدن فامیل تنها برای فامیل نزدیک امکان دارد

اعضای فامیل شما تنها براساس روابط فامیلی درصورتی درخواست ویزهء اقامه را داده میتوانند که درخواست پناهندگی شما تایید شده باشد. معلومات بیشتر

درخواست ویزهء اقامه براساس قرابت فامیلی بصورت آنلاین ممکن است

درخواست ویزهء اقامه درفنلند را بصورت آنلاین با مراجعه به آدرس enterfinland.fi بدست آورده میتواند. برای درخواست آنلاین همچنان لازم است به دفترنمایندگی فنلند مراجعه نماید. پیشرفت درخواست آنلاین را باید ازطریق خدمات آنلاین تعقیب نماید. معلومات بیشتر

دراین صفحه دربارهء پناه جویی درفنلند معلومات بیشتر را دریافت کرده میتوانید

در صورتی که می پناهندگی در فنلند درخواست پناهندگی دهید، باید به فنلند سفر کنید. درخواست پناهندگی از خارج کشور، امکان پذیر نیست. معلومات بیشتر

دریافت نتیجه پناهندگی، اغلب مدت زمان زیادی طول می کشد

هنگامی که تقاضای خود را برای پناهندگی در فنلند ارائه می کنید، به یک مرکز پذیرش هدایت می شوید که در آنجا در انتظار رسیدگی به تقاضای تان خواهید بود. تقاضاهای پناهندگی معمولا به ترتیب دخولی، رسیدگی می شوند رسیدگی و بررسی تقاضای شما، چندین ماه زمان می برد. معلومات بیشتر

ضمانتی برای پناهندگی در فنلند وجود ندارد – برای گرفتن جواب منفی آماده باشید

بسیاری از افراد در سال های گذشته، با این باور که پناهندگی به همراه شغل و عواید مناسب به آنها اعطا خواهد شد و بعدا خواهند توانست خانواده خود را نیز به آنجا منتقل کنند، راهی این سفر خطرناک به اروپا شده اند. هنگامی که امیدهای آنها به واقعیت تبدیل نشد، بسیاری از آنها، ناامید شده اند. معلومات بیشتر

اگر نتوانید زندگی خود را تامین کنید، کمک مالی دریافت می‌کنید

غذا، مصارف زندگی و خدمات، در فنلند بامقایسهء بسیاری از کشورهای دیگر، گرانترهستند. معلومات بیشتر

سفر به فنلند برای یک پناهجو، می تواند پر مصرف، خطرناک و از نظر ذهنی سخت باشد

مسیر راه برای یک پناهجو تا فنلند طولانی و بیشتر بسیار پر مصرف است. سفر کردن با عبور غیر قانونی از سرحدات، بیشتر هم از نظر جسمی و هم از نظر ذهنی سخت است چون خطرات زیاد را درپی دارد: معلومات بیشتر

پناهجو واجد شرایط دریافت خدمات اولیه است

برای شما منحیث یک پناهجو، خدمات ابتدائیه که استحقاق آن را دارید، ذریعه قانون مشخص می شود. خدمات ابتدائیه عاجل ذریعه درجریان رسیدگی به تقاضای تان درمرکزپذیرش زندگی نموده و درآنجا خدمات اولیه را برایتان فراهم می شود. معلومات بیشتر

زندگی در فنلند بدون ویزهء اقامه، مشکل است

شما منحیث یک پناهجو، اجازه اقامت در فنلند را بدون ویزه یا ویزه ء اقامه، دارید، البته تا زمانی که نتیجه تصمیم در مورد درخواست پناهندگی خود را دریافت کنید. معلومات بیشتر

Language not available For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.