جستجو

فنلند مسئولیت پناهجویان و پناهندگان را می پذیرد

 

کشورهای عضو اتحادیه آروپا تعهد نموده اند تا پناهندگان سوریه را از ترکیه به منطقه اتحادیه آروپا نقل مکان کنند. این مورد شامل آن پناهندگان سوریه می شود که فعلاً در ترکیه اقامت داشته UNHCR خواستار نقل مکان آنها هستند. طبق قرارداد نقل مکان، در برابر هرشهروند سوریه که از یونان برگشته است اتحادیه آروپا یک پناهنده سوریه را از ترکیه می پذیرد.

علاوه بر فنلند، جرمنی و هالند از اولین کشورهای اتحادیه آروپا بودند که پناهندگان سوریه را از ترکیه می پذیرفتند. در سال 2018، فنلند تعهد نمود تا 750 پناهنده سوریه را از ترکیه و پناهندگان کاگولیز را از زمبیا بپذیرند.

درنقل مکان های داخلی، اولویت برای پناهجویان آسیب پذیر داده می شود

شورای اتحادیه آروپا تصمیم گرفته است تا ختم سپتمبر 2017 مجموعاً 160000 پناهجو را در محدوده اتحادیه آروپا درجریان دو سال نقل مکان دهند. نظر به این تصمیم، افراد آسیب پذیر در اولویت قرار دارند.

ازطریق نقل مکان داخلی، فنلند تقریباً 2000 پناهجو را از ایتالیا و یونان پذیرفته است. درخواست های این افراد مانند همه پناهجویان که به فنلند می آید مورد رسیدگی قرار می گیرد. وضعیت هر درخواست کننده از نظر داشتن حق محافظت بین المللی در فنلند بررسی می شود.

زمانیکه تمام محدوده اتحادیه آروپا را بررسی می کنند، اتباعی مستحق به نقل مکان داخلی کسانی هستند که فقط 75% آنها محافظت بین المللی (پناهندگی یا اقامه براساس محافظت کمکی) دریافت نموده اند. افرادیکه بعد از بهار 2016 وارد یونان شده اند صرف نظر اینکه تابعیت کجا را دارند، مستحق نقل مکان نمی شوند.

فنلند با پذیرش پناهندگان و پناهجویان مسئولیت پناهجویان را پذیرفته و همچنان با دیگر کشورها اعلام همبستگی می کند.

 

کتگوری ها:

درخواست پناهندگی فنلند مساعدت میکند

رسانه اجتماعی:

  • Facebook
  • Twitter
  • Send Email
برگشت به بالا