جستجو

«در فنلند مردان نیز پمپرس اطفال را تبدیل می‌کنند»

مردی عراقی الاصل و ساکن فنلند می‌گوید: «قانون فنلند، به خصوص برای زنان، کارآمد است.

در فنلند زنان می‌توانند آزادانه به امور مختلف بپردازند: تحصیل، اشتغال و تفریح در هر زمان و هر مکان.

برای مردان مهاجر ممکن است عجیب باشد که زنان در کنار دیگر افراد آب بازی می‌کنند ولی در اینجا وضع این قسم است.»

پوشیدن لباس های آزاد توسط زنان در فنلند به این معنی نیست که مردان می‌توانند به آنها نزدیک شوند.

مردی افغانی الاصل که بیشتر از ده سال در فنلند زندگی کرده است، می‌گوید: «در فنلند زنان مطابق میل خود لباس می‌پوشند. حتی اگر زنی لباس آزاد پوشیده باشد، نباید چنین فکر کنید که او انسان بدی است یا این نوع لباس پوشیدن را برای اهداف جنسی انتخاب کرده است. در فنلند این وضعیت کاملاً طبیعی است و شما باید به آن عادت کنید».

«برابری تضمین می‌شود»

زنی عراقی الاصل می‌گوید که فنلند مکان مناسبی برای زندگی زنان است ولی برای مردان ضرورتاً چنین نیست. فرهنگ این کشور با بسیاری از کشورهای خاورمیانه یا آفریقاً متفاوت است.

او می‌گوید: «در فنلند برابری جنسیتی در قانون اساسی ذکر شده است. اگر زنی، حتی متاهل، مورد آزار یا تجاوز قرار بگیرد، فرد مرتکب آزار یا تجاوز تحت تعقیب قرار می‌گیرد و ممکن است مشمول جریمه یا مجازات حبس شود:
در بسیاری از کشورها این نوع قانون وجود ندارد و بسیاری از مهاجران فکر می‌کنند که می‌توانند رفتاری را که در محل تولد خود داشته‌اند، در اینجا نیز داشته باشند. نه، در فنلند شما تحت پیگرد قرار می‌گیرد».

او برای مهاجران ورکشاپ های ادغام برگزار می‌کند. یکی از مهم‌ترین موضوعات این ورکشاپ ها برابری جنسیتی است. مردانی که مایل به اقامت در فنلند و یادگیری سبک زندگی این کشور هستند، در این ورکشاپ ها اشتراک می‌کنند.

«ما این موضوع را به لسان عربی ارائه می‌کنیم. بعضی از مردان ورکشاپ ها را ترک می‌کنند چون نمی‌خواهند ببینند که زنی درباره برابری جنسیتی صحبت می‌کند. آنها به محل تولد خود بر می‌گردند یا به کشورهای دیگر می‌روند.»

به نظر این زن، اگر فردی بخواهد در فنلند زندگی کند، باید قانون برابری جنسیتی این کشور را رعایت کند.

کار خانه با همکاری صورت می‌گیرد

سرمایه کاری و مالی جامعه فنلند مبتنی بر فعالیت مردان و زنان و حمایت از فامیل است. به همین دلیل مردان و زنان در امور خانه مشارکت می‌کنند.

مردی سومالیایی الاصل می‌گوید: «در فنلند مردان بعضی اوقات باید غذا پخته کنند. در فنلند مردان باید در صفایی و خرید همکاری کنند.

مردان در فنلند ممکن است شاهد تغییر وظایف خود باشند. بعضی مردان ممکن است تحقیر شوند چون آنها نمی‌توانند مانند دوره زندگی در محل تولد خود همه چیز را کنترول کنند. زنی عراقی الاصل می‌گوید: «ولی در فنلند زنان بالاتر از مردان نیستند، بلکه با مردان برابر هستند».

در فنلند مردان هم از اطفال مراقبت می‌کنند. این وضعیت بیشتر برای پدر و طفل خوشایند است.

مردی سومالیایی الاصل با خنده می‌گوید: «پختن و خوردن غذا، تبدیل کردن پمپرس طفل و انجام دادن کارهای خانه، فعالیت سخت بدون معاش است! در سومالیا این کارها را زنان انجام می‌دهند و مردان به هیچ یک از اینها نمی‌پردازند».

کتگوری ها:

فامیل درآمد کار تحصیل

رسانه اجتماعی:

  • Facebook
  • Twitter
  • Send Email
برگشت به بالا