جستجو

کلید زندگی در فنلند، آشنایی به لسان است.

فنلند دارای دو لسان رسمی فنلندی و سویدنی می باشد. فنلندی لسان مادری حدود 90% از مردم فنلند بوده و 5% مردم نیز به لسان سویدنی صحبت می‌کنند. بسیاری ازمردمی که به فنلند مهاجرت کرده‌اند، می‌دانند که زندگی در این کشور بدون آشنایی به لسان محلی مشکل است.

دانستن بیشتر فنلندی یا سویدنی برای دریافت کار ضروری است. برای اجرای بعضی از مشاغل، فرد باید هر دو لسان را بداند. مردی 36 ساله و افغانی الاصل بالاخره بعد از کوشش بسیار توانست به عنوان فروشنده در یک خوراکه فروشی مشغول کار شود. او می‌گوید که برای دریافت کار تلاش فراوان نیاز است.

این مرد اکنون به لسان فنلندی آشنایی دارد ولی می‌گوید که کیفیت تکلم به این لسان دریافت کار را برای او مشکل کرده بود. او در رشته مخانیک موتر در فنلند تحصیل کرده بود و بارها برای دریافت کار در بخش تخصص خود اقدام کرده بود.

«مالک یک نمایندگی موتر مستقیماً به من گفت که بنا بر درخواست مشتریان ترجیح می‌دهد یک فنلندی را استخدام کند. من می‌توانستم آن کار را به خوبی انجام دهم ولی او مالک کار بود و من تبعه خارجی بودم. چی می‌توان کرد؟»

انگلیسی جایگزین برای فنلندی نیست

مردم فنلند انگلیسی را نیز به خوبی می‌فهمند. طبق قانون تعلیمی، آموزش لسان انگلیسی در فنلند اجباری است. آموزش لسان دوم ملی و نیز لسان سوم خارجی شامل این قانون تعلیمی می شود. در فنلند بعضی دوره‌های تعلیمی به لسان انگلیسی آموزش داده می‌شود. این وضعیت ممکن است لسان فنلندی را بی‌اهمیت جلوه دهد.

مردی کردی الاصل اظهار می‌کرد: «شما می‌توانید کارهای روزمره خود را به لسان انگلیسی انجام دهید ولی در زمینه ادغام اجتماعی و کلیات زندگی دچار مشکل می‌شوید. اگر بخواهید تحصیل خود را ادامه دهید، ویا کار یا دوست پیدا کنید، آشنایی به لسان فنلندی بیشتر ضروراست».

مرد دیگری افغانی الاصل گفته او را تایید می‌کند.

«من در هنگام ورود به فنلند، لسان انگلیسی را به خوبی می‌فهمیدم و فکر می‌کردم که دانستن این لسان برای زندگی در اینجا کافی است. بعد از این که در رشته تربیت بدنی تحصیل خود را آغاز کردم، متوجه شدم که بدون دانش لسان فنلندی نمی‌توانم در اجرای وظیفه موفق شوم.»
در فنلند علاوه بر داشتن مهارت‌های لسانی، برای فعالیت در بسیاری از مشاغل داشتن اسناد حرفوی نیز ضرور است. فرد برای دریافت کار باید در دوره‌های تعلیمی مورد ضرورت اشتراک کند یا دانشی را که در کشور دیگری کسب کرده است، برای تحقق ضروریات قانونی درفنلند ارتقا دهد.

لسان فنلندی دشوار است ولی یاد گرفتن آن غیرممکن نیست

فنلندی به گروپی ازلسان های «فینواوگریک» تعلق دارد. آموزش این لسان‌ها دشوارتر است. درصورتیکه لسان مادری فرد شباهتی با فنلندی نداشته باشد، فرد باید آموزش لسان را از ابتدا شروع کند. و از سوی دیگر، سویدنی لسانی «هندو اروپایی» است و به گروپ لسان «نوردیک جرمنیک» تعلق می گیرد. از لسان‌های هم‌ خانواده آن می‌توان به لسان های ناروژی، دنمارکی و آلمانی اشاره کرد. در لسان سویدنی واژه‌های زیادی گرفته شده ازلسان فرانسوی دیده می‌شود.

مردی افغانی الاصل می‌گوید: «در بسیاری از کشورها مردم به لسان انگلیسی نادرست صحبت می‌کنند ولی فنلندی نادرست بسیار کم شنیده می‌شود. در فنلند باید لسان فنلندی را نسبتاً خوب صحبت کرده بتوانید.»

مردی کردی الاصل اضافه می‌کند: «اگر به لسان فنلندی موضوع خود را به دیگران فهمانده بتوانید، ارتباطات خوبی برقرار کرده می توانید».

در ابتدا آموزش لسان فنلندی ممکن آسان نباشد. واژه‌ها و دستور لسان فنلندی با لسان‌های دیگر تفاوت چشمگیری دارد.

یک مرد سومالیایی می‌گوید: «فنلندی با لسان مادری من بسیار تفاوت دارد. الفبای هر دو لسان لاتین است و هر دو لسان همان طور که نوشته می‌شوند، خوانده می‌شوند. تنها اینها نقاط مشترک این دو لسان است».

ولی آموزش لسان فنلندی ممکن نیست. بر بنیاد گفته‌های افراد مصاحبه شده، آموزش این لسان به اراده و تلاش زیاد نیازدارد. مردی کردی الاصل ادامه میدهد که به لسان فنلندی آشنایی دارد، اظهار می نماید که بعد از ورود به فنلند باید فوراً آموزش این لسان شروع گردد.

«آموزش لسان فقط برای دریافت وظیفه نیست. اگر بخواهید در کشوری زندگی عادی داشته باشید و با مردم آن ارتباط برقرار کنید، شرم‌آور خواهد بود که لسان آنها را ندانید.»

کتگوری ها:

کار تحصیل

رسانه اجتماعی:

  • Facebook
  • Twitter
  • Send Email
برگشت به بالا