جستجو

در یک کشور با نرخ های قیمت، شخص با درآمد می‌تواند زندگی خود را اداره کند

پوشش تامین اجتماعی در فنلند مناسب است: تعلیم و تداوی رایگان است و افراد بیکار از دولت کمک-هزینه زندگی دریافت می‌کنند. هدف آن است که همه بتوانند در پیشبرد رفاه جامعه بکوشند. مردی افغانی الاصل که سالها در فنلند زندگی کرده است به ما می‌گوید که بعضی از پناه ‌جویان این مفهوم را درست درک نکرده‌اند.

او با مقایسه اظهار می‌کند: «کمک-هزینه بیکاری نه پاداش است و نه دایمی است. این راهکار موقت آخرین راه چاره و معادل گدایی در کشورهای اسلامی است. نیروی کار این کمک-هزینه را با پرداخت مالیه تامین می‌کنند، یعنی این پول متعلق به شهروندان است».

حمایت جامعه از افراد یکه کمتر-برخوردارهستند، از پالیسی های کشور فنلند است. مثلاً کمک-هزینه بیکاری باید ضرورت های ابتدایی زندگی روزمره را پوشش دهد. اساس این پالیسی آن است که فرد بتواند در مدت جستجو برای کار ضرورت های خود را تامین کند. مردی سومالیایی الاصل و باشنده فنلند می‌گوید: «کمک-هزینه بیکاری همه ضرورت ها را پوشش نمی‌دهد. تنها راه داشتن زندگی راحت در فنلند، یافتن وظیفه است. به خصوص حالا که بسیاری از امتیازات اجتماعی کاهش یافته است».

با کار کردن می‌توانید زندگی خود را اداره کنید

مصرف زندگی در فنلند بیشتر از اوسط هزینه زندگی در کشورهای اروپایی است. در سال 2017 فنلند در جدول مقایسه سطح قیمت‌های اروپا در جایگاه هشتم قرار گرفت.

مردی افغانی الاصل که سالها در فنلند زندگی کرده است، می‌گوید: «همه اجناس شامل لباس، ترانسپورت، غذا و زندگی کاملاً گران است».

«اگر در فامیل دو نفر از بزرگ سالان کار کنند، زندگی به خوبی اداره می‌شود. اگر فقط یک فرد بزرگ سال وظیفه داشته باشد، در زندگی مشکل مالی اتفاق می افتد».

زنی عراقی الاصل که بیش از 20 سال در فنلند زندگی کرده است، متوجه شده است که بعضی از پناه‌ جویان درک درستی از امتیازات اجتماعی فنلند ندارند. او می‌گوید که بعضی از این افراد فکر می‌کنند که دولت به افراد پول رایگان می‌دهد.

او اضافه می‌کند: «مردم باید مصارف زندگی خودشان را خود تامین کنند و حمایت مخصوص افراد واقعاً نیاز است».

«قوانین مالیات در فنلند سختگیرانه است و همه شامل افراد بیکار نظر بر عواید خود مالیات می‌پردازند تا در تامین رفاه جامعه نقش داشته باشند.»

در فنلند از افرادیکه درجستجویوظیفه هستند به شیوه های مختلف حمایت می‌شود و به خصوص افراد تشویق به راه‌اندازی کسب و کار شخصی می‌شوند. بسیاری از مردم فنلند بر این باورند که میل به کار فضیلت است و به تابعیت یا پیشینه فرهنگی ارتباطی ندارد.
مردی کردی الاصل می‌گوید: «زندگی با عواید شخصی از نظر مردم فنلند ارزشمند است ولی آنها چنین ارزشی را برای افرادی که به مدت طولانی با امتیازات اجتماعی زندگی می‌کنند قایل نیستند».

سازگاری شرط دریافت وظیفه است

دریافت وظیفه به خصوص برای مهاجران ممکن است طویل المدت باشد چون برای کار کردن باید به لسان فنلندی تسلط داشته باشید. دریافت وظیفه در فنلند آسان نیست، حتی اگر فردی که درجستجوی کار است،سابقه کاری داشته باشد.

مردی سومالیایی الاصل که مدت‌ها در فنلند زندگی کرده است، می‌گوید: «در فنلند مهاجران بیشتر باید درس بخوانند و دانش تجربی خود را اصلاح کنند. حتی در این صورت فرد ممکن است مدتی طولانی بیکار بماند و حتی ممکن است در بخش تخصص خود کاری پیدا نکند. این وضعیت برای بسیاری از افراد غیرمنتظره است.

مردی افغانی الاصل برای یافتن وظیفه با مشکل مواجه شد ولی کوشش او سرانجام به نتیجه رسید. او می‌گوید که بعضی از مهاجران به دلایل فرهنگی نا درست از کار کردن در فنلند خودداری میکنند. او مسلمان است و می‌گوید که در فنلند الکول، که در مذهب آنها ممنوع است، بخشی از فرهنگ و زندگی روزمره مردم فنلند است و بسیاری از فرصت‌های وظیفوی با الکول ارتباط دارد.

«اگر تنها فکر کنید که آنها الکول یا گوشت خوک می‌فروشند، نمی‌توانید در اینجا کار کنید. اگر این کار مناسب نیست، پس چطور تامینات اجتماعی را می‌پذیرید؟» او استدلال می‌کند:

«تامینات اجتماعی در فنلند از مالیات وضع شده بر گوشت خوک و الکول تامین می‌شود و در این صورت نباید این تامینات را بپذیرید.»

 

کتگوری ها:

فامیل درآمد کار

رسانه اجتماعی:

  • Facebook
  • Twitter
  • Send Email
برگشت به بالا