جستجو

چطور در فنلند پناهندگی دریافت کنیم؟

در صورتی که دلیل قانع کننده برای ترس از آزار و اذیت در کشور مادری خود یا کشوری که در آنجا اقامه دائم دارید، داشته باشید، می توانید در فنلند درخواست پناهندگی دهید.

برای درخواست پناهندگی، باید به فنلند سفر کنید وشخصا به مسئولان کنترول سرحدی یا پولیس بگویید که می خواهید درخواست پناهندگی کنید. شما نمی توانید با مراجعه به یک دفتر دیپلوماتیک فنلند که در خارج از کشور قرار دارد یا ذریعه تماس با فنلند، ذریعه نامه عادی یا ایمیل، از خارج از کشور، درخواست پناهندگی بکنید.

وضعیت پناهندگی در نتیجه آوارگی

در صورتی که کشور مادری یا کشوری را که در آنجا اقامه دائم دارید، را به دلیل ترس منطقی از آزار و اذیت در آنجا ترک کرده باشید، امکان اعطای وضعیت پناهندگی در نتیجه آوارگی در فنلند به شما هست. دلیل آزار و اذیت می تواند بشمول هر یک از موارد ذیل باشد

 • سابقه قومی
 • مذهب
 • ملیت
 • عضویت در گروپ های اجتماعی خاص
 • عقیده سیاسی.

یکی از شرایط دیگری درخواست پناهندگی این است که شما به دلیل ترس تان، مایل نیستید برای حفاظت خود به کشور مربوطه برگردید.

بطور مثال، آزار و اذیت زنان، به دلیل جنسیت، می تواند توجیه برای پناهندگی باشد. در این مورد، دلیل آزار و اذیت می تواند عضویت در یک گروپ اجتماعی خاص، در نظر گرفته شود.

شرایط مشخص شده در قانون اتباع بیگانه برای دادن پناهندگی، شبیه شرایطی است که در کنوانسیون جینوا در مورد پناهجویان ذکرشده، که فنلند نیز به آن متعهد است.

ویزای اقامه بر اساس حمایت مکمل یا دیگر دلایل

در صورتی که واجد شرایطی دریافت پناهندگی نباشید، تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگی شما را خدمات مهاجرت بررسی می کند که آیا دلیل دیگری برای دادن ویزهء اقامه به شما وجود دارد. این ویزه در صورتی می تواند به شما داده شود که در کشور مادری خود یا کشوری که در آنجا اقامه دائم دارید، به این دلایل در خطر باشید:

 • مجازات اعدام
 • اعدام
 • شکنجه
 • دیگر رفتارها یا مجازات هایی که غیر انسانی است یا کرامت انسانی را نقض می کند.

همچنین، در صورتی که شما به دلیل جنگ مسلحانه حاکم بر وطن خود یا کشوری که در آنجا اقامه دائم دارید، بدون اینکه خطر شخصی جدی برای شما اتفاق بیافتد، نتوانید به آنجا برگردید، وضعیت حمایت فرعی به شما امکان پذیر است.

در همین حال، خدمات مهاجرت فنلند بررسی می کند که آیا امکان دادن ویزهء اقامه به دلایل دیگر بشمول موارد ذیل، به شما وجود دارد

 • قادر نبودن به خروج از کشور
 • دلایل دلسوازنه فردی
 • قربانی قاچاقبری انسان بودن.

همچنین، در صورتی که محل وظیفه، محل تحصیل یا عضوی از فامیل شما در فنلند باشد، امکان دادن ویزهء اقامه وجود دارد. در این مورد، شما باید پاسپورت داشته باشید، و یک تقاضای جداگانه برای ویزهء اقامه ارائه کنید و مصرف بررسی تقاضا را پرداخت کنید. تنها تحت شرایط خاصی، امکان اخذ ویزهء اقامه به افراد بدون پاسپورت وجود دارد.

معلومات بیشتر به لسان انگلیسی
?What are the grounds for asylum
Residence permit on other grounds

 

کتگوری ها:

درخواست پناهندگی ویزه ء اقامه

رسانه اجتماعی:

 • Facebook
 • Twitter
 • Send Email
برگشت به بالا