جستجو

درفنلند تصمیم پناهندگی همیشه براساس مورد تا مورد صورت میگیرد

هر یک از تقاضاهای پناهندگی، به قسم انفرادی مورد ارزیابی قرار می گیرد. پس از راجستر تقاضا، پروسه رسیدگی به شرح ذیل آغاز می شود:

  • خدمات مهاجرت بررسی می کند که آیا تقاضای شما در فنلند، رسیدگی خواهد شد یا خیر. در صورتی که شما حق اقامه در یک کشور مصئون دیگر داشته باشید یا اینکه تحت مقررات رایج اتحادیه اروپا، کشور دیگر مسئول بررسی تقاضای شما باشد، تقاضای شما در فنلند رسیدگی نخواهد شد.
  • در صورتی که تقاضای شما در فنلند رسیدگی شود، خدمات مهاجرت شما را به مصاحبه پناهندگی دعوت خواهد کرد و در صورت ضرورت، معلومات اضافی مورد ضرورت را از وضعیت شما کسب می کند.
  • خدمات مهاجرت، پس از بررسی وضعیت شما، تصمیم می گیرد که آیا به شما پناهندگی یا سایر جوازهای اقامتی اعطا کند یا اینکه تقاضای شما را رد کند.

در ارزیابی دوسیه شما، اسناد ارائه شده، دلایل فردی و معلومات که خدمات مهاجرت کسب کرده است، در نظر گرفته می شوند. تصمیم گیرنده، به طور خاص وضعیت شما را بررسی می کند: آیا دلایل قانونی برای ویزه ء اقامه را دارید و اینکه آیا می توانید به کشور وطن خود بازگردید. در پروسه تصمیم گیری، وضعیت فعلی کشور مورد نظر نیز در نظر گرفته می شود.

صادق بودن در مصاحبه، بسیار مهم است

شما باید در مصاحبه پناهندگی حقیقت را بگویید و بطورجزوار، دلایل اینکه چرا شما به دنبال پناهندگی در فنلند هستید را بیان کنید.

به منظور حمایت از پروسیجر رسیدگی به تقاضا، بسیار خوب است که تمام اسناد ممکن را برای اثبات اینکه حقیقت را می گویید، به همراه داشته باشید. خدمات مهاجرت، صحت معلومات ارائه شده را بررسی می کند.

خدمات مهاجرت، معلومات کلی شما را در سیستم راجستر اتباع بیگانه، ذخیره می کند. این معلومات، بعداً و وقتی که شما با مسئولان به تماس شوید، می تواند مورد بررسی قرار بگیرد، بطور مثال، هنگامی که اعضای فامیل شما، درخواست ویزهء اقامه در فنلند را ارائه کنند.

ارائه معلومات غلط یا پنهان کردن واقعیت، می تواند در آینده عواقب داشته باشد. برای مثال، آوردن فامیل تان به فنلند می تواند مشکل تر شده یا اینکه وضعیت پناهندگی شما، ممکن است لغو شود.

معلومات بیشتر:
معلوماتی برای پناهجویان (PDF)

کتگوری ها:

درخواست پناهندگی ویزه ء اقامه فامیل

رسانه اجتماعی:

  • Facebook
  • Twitter
  • Send Email
برگشت به بالا