جستجو

اگر نتوانید زندگی خود را تامین کنید، کمک مالی دریافت می‌کنید

غذا، مصارف زندگی و خدمات، در فنلند در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، گران تر هستند. در مقایسه قیمت غذا، فنلند یکی از گران ترین کشورهای اروپاست: به طور اوسط، غذا در فنلند، یک پنجم نسبت به سایر کشورهای اتحادیه اروپا گران تر است. علاوه بر این، زندگی در فنلند پرمصرف است، به خصوص در شهرهای بزرگ.

شما منحیث یک پناهجو، در صورتی که نتوانید مصرف خود را تأمین کنید، از طرف مرکز پذیرش حمایت مالی دریافت خواهید کرد. هدف کمک مصرف پذیرش، تأمین ضرورت های اساسی از قبیل غذا، پوشاک و تا حدی پوشش مصرف مراقبت های صحی اساسی است. توجه داشته باشید که در صورتی که مشخص شود که شما سرمایه داشته اید، امکان بازگشت این کمک مصرف وجود دارد. در صورتی که شما از انجام کارهای اختصاص یافته به شما در مرکز پذیرش، منحیث مثال نظافت یا فعالیت های مطالعاتی مثل مطالعه لسان فنلندی، امتناع کنید، این کمک مصرف می تواند کاهش یابد.

شما منحیث یک پناهجو در فنلند، تنها بعد از سه یا شش ماه از ارائه تقاضای خود، می توانید شروع به کار کردن بکنید. به هر حال، یافتن وظیفه در فنلند می تواند مشکل باشد، چون میزان بیکاری افزایش یافته و بسیاری از افراد تحصیل کرده فنلندی نیز بیکارند.

لسان کاری در کمپنی های فنلندی، تقریبا همیشه فنلندی است. قبل از یادگیری این لسان، یافتن وظیفه، به خصوص در سطح تحصیلات شما می تواند مشکل باشد. در برخی از شاخه های وظیفوی، تحصیلات شما باید با یکی از سطوح تحصیلاتی تأیید شده در فنلند مطابقت داشته باشد و قبل از اینکه بتوانید در مسلک خود شروع به کار کنید، ممکن است ضرورت داشته باشید که تعلیمات مکمل را طی کنید. برای جستجوی وظیفه در فنلند، باید به قسم پیگیرانه فعال باشید.

معلومات بیشتر به لسان انگلیسی
Reception allowance depends on asylum seeker’s assets

کتگوری ها:

درخواست پناهندگی ویزه ء اقامه فامیل کار

رسانه اجتماعی:

  • Facebook
  • Twitter
  • Send Email
برگشت به بالا