جستجو

معاشی که در فنلند پرداخت می‌شود، چه مواردی را پوشش می‌دهد؟

معاش پذیرش برای تامین مصرف ضرورت های ابتدائیه مثل خوراک، پوشاک و خدمات درمانی جزیی در نظر گرفته شده است. در برخی مراکز پذیرش غذای روزانه به شما داده می‌شود و در برخی دیگر از مراکز خودتان می‌توانید آشپزی کنید. در مراکزی که غذا داده می‌شود، مبلغ معاش کمتر است. اگر بخواهید خودتان غذا بپزید، باید از معاش پذیرش مواد غذایی تانرا بخرید.

مبلغ معاش پذیرش 3 یورو در روز است

مبلغ معاش پذیرش فرق می‌کند و ممکن است به برخی از متقاضیان داده نشود. اگر متقاضی پول داشته باشد یا وظیفه داشته باشد و دارای درآمد شود، معاش پذیرش کمتر خواهد بود یا اصلاً پرداخت نمی‌شود.

 

جزء اصلی معاش پذیرش ماهانه به یورو در سا 2018 :

لا تقدم وجبات غذائية

الوجبات الغذائية في مركز استقبال اللاجئين

الشخص الذي يسكن بمفرده أو الوصي المنفرد

 312,23

 91,52

الآخرون الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة

263,78

 75,36

الطفل الذي يسكن مع عائلته

 199,18

 59,21

 

 

 

معاش ماهانه برای پناه‌جوی خورد سال بدون سرپرست در سا 2018 :

غذا در مرکز پذیرش / €

طفل خورد سال بدون سرپرست زیرسن 16 سال

* 26.92

طفل خوردسال بدون سرپرست بین 16 و 18 سال

* 48.44

 

* مبلغ معاش بر حسب سن و سطح رشد طفل ممکن است کاهش یابد.

 

نرخ غذا، مسکن و خدمات در فنلند در مقایسه با بسیاری از کشورها بالاتر است.

نرخ غذا در فنلند درحدود 20% بیشتر از قیمت اوسط کشورهای اتحادیه اروپاست. نظر به سروی های که صورت گرفته، فنلند هفتمین کشور در اروپا از نظر قیمت مواد غذایی است.

what-things-cost-in-finland-dari

کتگوری ها:

درآمد

رسانه اجتماعی:

  • Facebook
  • Twitter
  • Send Email
برگشت به بالا