جستجو

دریافت نتیجه پناهندگی، اغلب مدت زمان زیادی طول می کشد

هنگامی که تقاضای خود را برای پناهندگی در فنلند ارائه می کنید، به یک مرکز پذیرش هدایت می شوید که در آنجا در انتظار رسیدگی به تقاضای تان خواهید بود. تقاضاهای پناهندگی معمولا به ترتیب اولویت ورود، رسیدگی می شوند. با این حال، بطور مثال، در صورتی که تنها به اساس دلایل اقتصادی یا صحی درخواست پناهندگی ارائه کنید، تقاضای شما عاجل تر رسیدگی خواهد شد و جواب نهایی، منفی خواهد بود.

در صورتی که به مصاحبه پناهندگی دعوت شوید یا اینکه معلومات بیشتری برای تقاضای شما، مورد ضرورت باشد، خدمات مهاجرت با شما به تماس خواهد شد. در غیر اینصورت، تنها زمانی که تصمیم نهایی گرفته شود، با شما به تماس خواهند شد. استعلام وضعیت ذریعه تلیفون، نامه یا بازدید حضوری از مراکز خدمات، موجب تسریع در رسیدگی به تقاضای شما نخواهد شد.

رسیدگی و بررسی تقاضای شما، چندین ماه طول میکشد. در مصاحبه پناهندگی، مدت زمان تخمینی که نتیجه درخواست پناهندگی خود را دریافت میکنید، به شما اعلام خواهد شد. تخمین دقیق مدت زمان رسیدگی به یک تقاضای فردی، کار مشکلی است. بطور مثال، مدت زمان رسیدگی به این بستگی دارد که جزئیات بیشتری برای تقاضای، مورد ضرورت باشد یا خیر.

معلومات بیشتر به لسان انگلیسی
Processing times

کتگوری ها:

درخواست پناهندگی

رسانه اجتماعی:

  • Facebook
  • Twitter
  • Send Email
برگشت به بالا