جستجو

ضمانتی برای پناهندگی در فنلند وجود ندارد – برای گرفتن جواب منفی آماده باشید

بسیاری از افراد در سال های گذشته، با این باور که پناهندگی به همراه شغل و عواید مناسب به آنها اعطا خواهد شد و بعدا خواهند توانست خانواده خود را نیز به آنجا منتقل کنند، راهی این سفر خطرناک به اروپا شده اند. هنگامی که امیدهای آنها به واقعیت تبدیل نشد، بسیاری از آنها، ناامید شده اند.

شرایط پناهندگی یا دیگر جوازهای اقامه طرز سختگیرانه در قانون مشخص شده است، و شما باید دلایل مناسب و حادی داشته باشید تا بتوانید در فنلند بمانید. برای مثال، فقر، وضعیت اجتماعی ضعیف و بیکاری، دلایل کافی برای دریافت پناهندگی یا ویزه ء اقامه در هیچ یک از کشورهای اتحادیه اروپا نیستند.

در صورتی که در فنلند درخواست پناهندگی بدهید، تقاضای شما به صورت انفرادی رسیدگی می شود. این موضوع به این معناست که مسئولان، بررسی خواهند کرد که آیا شما به طور خاص، واجد شرایط محافظت بین المللی هستید. شما باید برای این واقعیت آمادگی داشته باشید که دریافت تصمیم نهایی در مورد درخواست پناهندگی شما، مدت زمان زیادی طول خواهد کشید. حتی بعد از این مدت نیز، دریافت پناهندگی یا حتی دیگر جوازهای اقامتی، تضمین شده نیست.

اعضای فامیل شما که در خارج به سر می برند، تنها در صورتی می توانند تقاضای ویزه ء اقامه دهند که شما در مورد درخواست پناهندگی خود، جواب مثبت دریافت کنید. رسیدگی به تقاضاهای فامیل شما نیز، مدت زمان زیادی طول خواهد کشید. حتی در صورتی که ویزه ء اقامه به شما و فامیل تان اعطا شود، ممکن است مجبور باشید که سال ها، از یکدیگر دور باشید.

معلومات بیشتر:

مطلب مطبوعاتی: “فنلند بهشت نیست – قبل از ترک کشور خود به مقصد اروپا، معلومات خود را بررسی کنید”

 

کتگوری ها:

درخواست پناهندگی ویزه ء اقامه فامیل کار

رسانه اجتماعی:

  • Facebook
  • Twitter
  • Send Email
برگشت به بالا