جستجو

سفر به فنلند برای یک پناهجو، می تواند پر مصرف، خطرناک و از نظر ذهنی سخت باشد

مسیر راه برای یک پناهجو تا فنلند طولانی و بیشتر بسیار پر مصرف است. سفر کردن با عبور غیر قانونی از سرحدات، بیشتر هم از نظر جسمی و هم از نظر ذهنی سخت است چون خطرات زیاد را درپی دارد:

  • سفر شما می تواند خطرناک باشد – به خصوص اگر به دنبال حمایت در برابر قاچاقبران انسان باشید. قاچاقبران انسان، افرادی را که مایل به درخواست پناهندگی هستند، ذریعه دریای مدیترانه و با استفاده از قایق های بادی که بیش از اندازه مسافر دارند، به اروپا می آورند. در سال های گذشته، هزاران نفر که در حال آمدن به اروپا برای درخواست پناهندگی بودند، در زمان عبور از دریای مدیترانه غرق شده یا ناپدید شده اند.
  • سفر کردن با قاچاقبران، در روی زمین نیز خطرناک است. از آنجایی که این کار، قاچاق غیر قانونی از یک کشور به کشور دیگر است، قاچاقبران، در صورتی که دستگیر شوند با مجازات حبس بلند مدت مواجه هستند. بنا افرادی که منتقل می شوند منحیث مثال در تیلر ها و موترهای تونس پنهان می شوند. خطر مرگ در جریان این سفر بالاست.
  • در صورتی که با فامیل خود مسافرت می کنید
  • همچنین خطر قاچاقبری انسان و خشونت نیز وجود دارد.

کتگوری ها:

درخواست پناهندگی فامیل

رسانه اجتماعی:

  • Facebook
  • Twitter
  • Send Email
برگشت به بالا