جستجو

چه کسانی واجد شرایط پناهندگی نیستند؟

یک مجموعه معیار سخت گیرانه برای دریافت پناهندگی وجود دارد. امکان اعطای پناهندگی به دلیل فقر وجود ندارد. موقعیت اجتماعی پایین یا نداشتن وظیفه هم، دلیلی برای اعطای پناهندگی به حساب نمی آیند.

داشتن سابقه کیفری می تواند بالای تصمیم گیری در مورد پناهندگی اثر بگذارد. در صورتی که قبل از دخول به فنلند، هر یک از جرایم لست شده را انجام داده باشید یا اینکه دلایل معقولی وجود داشته باشد که نشان دهد، مظنون به ارتکاب چنین جرایمی هستید، پناهندگی به شما اعطا نمی شود

  • جرم علیه صلح و آرامش
  • جنایت جنگی یا هرقسم جرم علیه بشریت
  • جرم جدی غیر سیاسی.

همچنین، در صورتی که علیه اهداف و اصول سازمان ملل متحد رفتار کرده باشید، امکان اعطای پناهندگی به شما وجود ندارد.

در صورت ارتکاب جرایم یاد شده در فوق، حمایت مکمل نیز می تواند رد شود. همچنین در صورتی که مظنون به ارتکاب جرم جدی، چه در فنلند و چه قبل از رسیدن به فنلند باشید، حمایت مکمل می تواند رد شود.

هنگامی که نتیجه تقاضا، منفی است، چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که در مورد درخواست پناهندگی، جواب منفی دریافت کنید، دفترخدمات مهاجرت شما را رد مرز میکند. ممکن است همراه با منع ورود دوباره باشد. منع ورود دوباره می تواند برای یک مدت زمان ثابت یا تا اطلاع بعدی، معتبر باشد. منع ورود، ورود شما را به فنلند یا هر یک از کشورهای شنگن (Schengen)، منع می کند. کشورهای شنگن شامل کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اضافه ناروی، ایسلند، سوئیس و لیختنشتاین می شود.

 

معلومات بیشتر به لسان انگلیسی
Refusal of entry
Negative decision

کتگوری ها:

درخواست پناهندگی ویزه ء اقامه قانون

رسانه اجتماعی:

  • Facebook
  • Twitter
  • Send Email
برگشت به بالا