RAADIN

Boggan waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan sida Finland looga codsado megengelyo

Bogga Asylum in Finland wuxuu macluumaad ku saabsan Finland u fidiyaa dadka megangelyo-doonka ah

Waa maxay megngelyo ka codsashada Finland?

Bogga Asylum in Finland, ”Megangelyo Finland” waxaa lagu sheegayaa sida Finland looga codsan karo megangelyo. Waxaa kale oo lagu sheegayaa shuruudaha , sabab ahaan lagu bixin karo ama diidi karo megangelyada.

Boggu wuxuu bixinayaa macluumaad ku saabsan ka baaraandegista codsiga megangelyada iyo shaqada xarunta qaabilaadda ee megangelyo-doonka Finland jooga. Bogga waxaa kale oo lagu sheegayaa sida ogolaanshaha degitaanka loogu heli karo xiriir qoys, waxbarasho ama shaqo.

Bogga Asylum in Finland waxaa lagu aqrisan karaa Ingriis, Carabi, Dari iyo Soomaali. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Finland ayaa bogga la maamusha Wasaaradda Arrimaha gudaha.

codsiga megangelyda
facebook twitter mail