RAADIN

Boggan waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan sida Finland looga codsado megengelyo

Yaan xaq u laheyn megangelyada?

Shuruud cad ayaa loo qarriray helitaanka megangelyada. Megangelyo laguma helayo faqrinimo darteed. Sidoo kale heer bulsheed liita ama shaqo la’aan ma ahan sababo lagu bixiyo megangelyada.

Taariikh dembiyeedku waxey saameyn ku yaalan kartaa go’aanka megangelyada. Laguma siinayo megangelyo haddii aad sameysay ama lagaaga shakiyay in aad sameysay

  • Dembi nabadda ka soo horjeeda
  • Dembi dagaal ama dembi bani’aadminimada ka dhan ah
  • Dembi daran oo aan aheyn mid siyaasadeed kahor intii aadan imaanin Finland.

Sidoo kale laguma siin karo megangelyo haddii aad u shaqeysay qaab ka soo horjeeda mabaa’diida ay dejisay Qaramada Midowday.

Waxaan sidoo kale lagu siineyn megengelinta derajada labaad haddii laguugu eedeeyay dembiyada kor lagu sheegay kuwa lamid ah. Megengelinta derajada labaad waxaa sidoo kale diidmadeeda lagu saleyn karaa jiritaanka shaki sababeysan oo ah in aad sameysay dembi daran inti aadan imaanin Finland ama inta aad joogtay Finland.

Maxaa dhacaya haddii ley siiyo go’aan diidmo ah?

Haddii aad diidmo ka hesho codsigaada megengelyada, Hay’adda socdaalka ayaa go’aamineysa dib u celintaada. Waxaa dib u celinta lagu dari karaa mamnuucista imaanshaha dalka. Mamnuucista waa mid shaqeyneysa waqti cayiman ama waa mid sii socota. Mamnuucistu waxey quseysaa imaanshaha Finland ama soonaha Schengen oo dhan. Wadamada Schengen la isku yiraahdo waa ku dhowaad wadamada Midowga Yurub iyo Norway, Iceland, Switzerland iyo Liechtenstein.

Ku sii aqri ingiriis
Refusal of entry
Negative decision

codsiga megangelyda ogolaansha degitaanka sharci
facebook twitter mail